הנחת היסודות ההכרחיים
הנסיעה הראשונה לשוק היעד
ביצוע מכירות ראשונות
קביעת שיטת החדירה וההפצה
גיבוש מודל ייצור הביקושים (הלידים)
גיבוש שיטת המכירה
מבנה ארגוני, תפקידים ומיומנויות
התהליך הכולל וגיבושו לתוכנית עבודה
6 שיעורי בונוס

שיעור 2 – חסמים מרכזיים (3.47)

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד